Τρέχουσα έκθεση

Τα καλύτερα 2016 – 2017
Ελλη Κουτσουκέλλη, Βαρβάρα Λιακουνάκου
Μίλτος Μιχαηλίδης, Γιάννης Κονταράτος
15 Ιουνίου – 27 Οκτωβρίου 2017

Εκτός Μέδουσας

Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης @ «Διάλογοι Αθήνας 2017»
Γιάννης Κονταράτος
Διπλάρειος Σχολή – Πλατεία Θεάτρου 3 – Αθήνα
6 – 12 Απριλίου 2017

Fotis Art Cafe

Κώστας Τσικνής @ Fotis Art Cafe
10 Απριλίου – 29 Oκτωβρίου 2017
Νάουσα – Πάρος

Franca Scala

‘Ελλη Κουτσουκέλλη
2 Ιουλίου – 29 Οκτωβρίου 2016
Πάρος

Ιουλία Βεντίκου – Νίκος Βλαχος @ Stretch Pilates

18 Iουνίου – 30 Οκτωβρίου 2016
Νάουσα – Πάρος

Θεματικές Εκθέσεις

Θεματικές Εκθέσεις