Γιάννης Δημητράκης 01.10.1986 – 01.11.1986

Γιάννης Δημητράκης
“Χειρόγραφα”
1 Οκτωβρίου 1986 – 1 Νοεμβρίου 1986