Γιάννης Δημητράκης 14.01.1985 – 09.02.1985

Γιάννης Δημητράκης
“Ταυρομαχία”
14 Ιανουαρίου 1985 – 9 Φεβρουαρίου 1985