“Η περιπέτεια του Ιχνους”, 15/11/2001-12/01/ 2002

Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ η Μαρία
Δημητριάδη θα παρουσιάσει στην Μέδουσα Αίθουσα
Τέχνης την δουλειά των τελευταίων 6 ετών της Βαρβάρας
Μαυρακάκη.

Εισβάλλει στο χώρο με καθαρά προσωπικό τρόπο. Βασικό
υλικό το πανί. Διαφανές ή αδιαφανές, ρυθμικά
Επεξεργασμένο και τοποθετημένο, επιτρέπει στο θεατή
οπτικούς και διανοητικούς συνειρμούς.

“Χώρος άτυπος υπάρχων.
Χτυπάς από τα μέσα.
Τα στερεά υποχωρούν
Κι ανοίγεσαι στο όλον.”(Β.Μ)

Διάρκεια έκθεσης:15 Νοεμβρίου 2001 – 12 Ιανουαρίου 2002