Κατερίνα Αποστολίδου – 25/01/1995 – 18/02/1995

Κατερίνα Αποστολίδου
25 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου 1995

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 8 το βράδυ η Μαρία Δημητριάδη θα παρουσιάσει στην Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης την τελευταία δουλειά της Κατερίνας Αποστολίδου.

Με αναφορά πάντα στις δύο διαστάσεις, τα έργα της Αποστολίδου με έντονη αναγλυφικότητα, ξεδιπλώνουν φόρμες από τσιμέντο και πλέγμα επιβάλλοντας μια δική τους αυστηρά δομημένη σχεδιαστική γλώσσα.
Στα έργα, που χαρακτηρίζονται έντονα από το στοιχείο της συμμετρίας, η επιφάνεια αντιμετωπίζεται σαν χώρος απόλυτα βιωματικός όπου ο θεατής ανακαλεί εικόνες και σχήματα γνώριμα αλλά μη προσδιορίσιμα, καθώς δεν του αποκαλύπτονται αλλά τον τοποθετούν οριακά σε ένα ανοιχτό πεδίο υπαρξιακής συγκίνησης.
>

Διάρκεια έκθεσης: 25 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου 1995