Μαριόρα Εξαρχοπούλου – Όπυ Ζούνη – Τόνια Νικολαΐδη – 17/04/1980 – 03/05/1980

Χαρακτικά – Σχέδια
Μαριόρα Εξαρχοπούλου – Όπυ Ζούνη – Τόνια Νικολαΐδη
17 Απριλίου – 3 Μαΐου 1980