Μαριόρα Εξαρχοπούλου – 27/02/1984 – 22/03/1984

Χαρακτικά
Μαριόρα Εξαρχοπούλου
27 Φεβρουαρίου – 17 Μαρτίου 1984

Την Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης Μέδουσα η Μαρία Δημητριάδη θα παρουσιάσει την έκθεση χαρακτικών της Μαριόρας Εξαρχοπούλου.
Η δουλειά είναι μια σειρά από χαρακτικά έργα τα οποία ξεχωρίζουν για το προσωπικό ύφος, τον προβληματισμό και τις θεματικές καταγραφές.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Μαρτίου.