Ναυσικά Πάστρα – 06/02/1984 – 25/02/1984

Ναυσικά Πάστρα
Γλυπτική
6 – 25 Φεβρουαρίου 1984

Στις 6 Φεβρουαρίου εγκαινιάζεται στην Αίθουσα Τέχνης Μέδουσα η ατομική έκθεση της γλύπτριας Ναυσικάς Πάστρα.

Το έργο της εκφράζει την αναζήτηση να διατυπώσει μορφοπλαστικά, σε δημιουργία, την ίδια τη μέθοδο έρευνας της καλλιτεχνικής εργασίας. Για την Ναυσικά Πάστρα, η μέθοδος της έρευνας είναι, η ίδια, το καλλιτεχνικό έργο. Κι αυτό το διατύπωσε, από το 1968, σε μια σειρά θεωρητικών εργασιών που εξετέθησαν σταδιακά στο Παρίσι και πήραν την ονομασία Σύνεκτρον.
Στις εργασίες αυτές, που δημοσίευσε το 1976, στο Παρίσι, με την ονομασία “Αναλογικά”, η Ναυσικά Πάστρα μελέτησε την μετατροπή ενός συστήματος θεωρητικών ερευνών, ανάλυση και σύνθεση, σε πρωτότυπες μορφές, που έγιναν, είτε αυτοτελή καλλιτεχνικά έργα, είτε αρχιτεκτονικές πραγματοποιήσεις. Στη συνέχεια, το 1980, εξέθεσε στη Βιέννη, την επόμενη φάση αυτών των εργασιών, όπου έδειξε το πώς, αυτό το ίδιο το σύστημα έρευνας, μπορεί να δώσει τελείως διαφορετικά μορφοπλαστικά αποτελέσματα, χρησιμοποιούμενο με νέες αρχικές συντεταγμένες έρευνας που δημιουργούν νέες αναλογικές σχέσεις μέσα στο χώρο.

Στον κατάλογο της Βιέννης, το 1980, η Ναυσικά Πάστρα είχε ονομάσει αυτές τις εργασίες “Αναλογικά 2”. Τις εξέθεσε στην Αλεξάνδρεια και τα Ευρωπάλια. Τώρα, η συνέχεια αυτών των εργασιών, στηριγμένη στην έννοια της συνάρτησης, εκφράζει με την ονομασία “Αναλογικά 3” τελείως καινούργιες γλυπτικές εικόνες, στις οποίες το κύριο χαρακτηριστικό είναι πώς οι αναλογικές τους σχέσεις, σε συνάρτηση μεταξύ τους, καταργούν μορφολογικά κάθε στατική εικόνα, για μια δυναμική μεταχείριση του χώρου. Στηριγμένη σε μια συστηματική αυστηρότητα, σε μια θεωρητική συνέπεια, η γλυπτική εργασία της Ναυσικάς Πάστρα, μεταφράζει την ελεύθερη ποιητική διάσταση της μαθηματικής και της λογικής τέχνης.

Διάρκεια έκθεσης έως 25 Φεβρουαρίου 1984