Στέλιος Σκούλος – Ζωγραφική – 25 /04/1990 – 12/05/1990

Στέλιος Σκούλος
Ζωγραφική
25 Απριλίου – 12 Μαΐου 1990

Στην αίθουσα τέχνης Μέδουσα και στο διάστημα 25 Απριλίου έως 12 Μαΐου εκθέτει τελευταία ζωγραφική δουλειά του ο Στέλιος Σκούλος.

Στο εισαγωγικό του σημείωμα ο αναπληρωτής καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Μαυρομάτης παρατηρεί μεταξύ άλλων ότι:
“Οι εργασίες που παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκθεση χαρακτηρίζονται από την σχεδόν συστηματική, επιδίωξη του καλλιτέχνη να οργανώσει, με τελείως προσωπικό τρόπο, σχέσεις, κάθε φορά διαφορετικές, ανάμεσα σε αυθαίρετες γραφές και, αντίστοιχα, αυθαίρετες χρωματικές επεμβάσεις. Η παρατήρηση της αυθαιρεσίας σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης απομονώνει, περίπου, τις επί μέρους διατυπώσεις σε κάθε μια από τις καλλιτεχνικές του εργασίες σε τρόπο ώστε να μην παρακολουθούμε την διαδρομή, ανάμεσα σ’ αυτές, γενικών αρχών που θα διέπουν την εργασία στο σύνολό της, αλλά αντίθετα να διαπιστώνουμε την κατάτμιση σε, κάθε φορά, τοπικές ιδέες. Έτσι, αυτή την εργασία χαρακτηρίζει αρχικά ο τοπικός χαρακτήρας των προτάσεων και, συχνά, η ασυνέχεια, ανάμεσα στις προτάσεις.»