“Τα φαντάσματα της Μεσογείου ” και “Περιστύλιο”, 11/01/1990 – 09/02/1990

Τα φαντάσματα της Μεσογείου
Περιστύλιο
Μαριάννα Στραπατσάκη
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου – 31 Ιανουαρίου 1990 και 11 Ιανουαρίου – 9 Φεβρουαρίου 1990

Δύο εκθέσεις που εγκαινιάζονται σχεδόν ταυτόχρονα, μας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα πάνω στην προβληματική της ζωγράφου

Μαριάννας Στραπατσάκη γύρω από την ελληνική αρχαιότητα και το μεσογειακό της υδάτινο περιβάλλον.
Πρόκειται για μια προβληματική που χρησιμοποιεί σαν σταθερό σημείο αναφοράς την κολώνα, σύμβολο της συνεχούς παρουσίας της ίδιας της αρχαιότητας στη σύγχρονή μας εποχή.
Το πρώτο σκέλος υλοποίησης της παραπάνω προβληματικής εγκαινιάζεται στο Γαλλικό Ινστιτούτο στις 15 Ιανουαρίου στις 7.30 το βράδυ με τίτλο «Τα φαντάσματα της Μεσογείου», και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα. Πρόκειται για μια εγκατάσταση video, στην ουσία σύνθεση ζωγραφικής, γλυπτικής και video art, η οποία μετά από την επιτυχή διαδρομή της στο εξωτερικό (πρώτη παρουσίαση στο Φεστιβάλ του Montpellier, Απρίλιος 1989), γίνεται επιτέλους δυνατή η παρουσίασής και στην Ελλάδα, χάρις στα Γαλλικά Ινστιτούτα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, τα οποία αναλαμβάνουν να την παρουσιάσουν στις αντίστοιχες πόλεις.
Η εγκατάσταση αυτή video χρηματοδοτήθηκε κυρίως από γαλλικούς φορείς με τη συμβολή και ελληνικών. Για την ακρίβεια οι φορείς αυτοί είναι:
– το Φεστιβάλ του Montpellier
– το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας
– το Espace Guyot
– η Πινακοθήκη της Ρόδου
– ο συλλέκτης Χάρης Αντωνίου
Η δεύτερη έκθεση της Μαριάννας Στραπατσάκη εγκαινιάζεται στις 11 Ιανουαρίου στις 8 το βράδυ στην Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου και έχει τίτλο «Περιστύλιο». Πρόκειται για ζωγραφική πάνω σε ανοξείδωτη λαμαρίνα και αποτελεί το δεύτερο σκέλος αλλά και την κατακλείδα μιας προβληματικής, η οποία ξεκινάει με την παραπάνω video εγκατάσταση χωρίς βέβαια αυτή η «σχετική συνέχεια» να αφαιρεί και από την ανεξαρτησία της κάθε έκθεσης χωριστά ως ολοκληρωμένης δουλειάς.

Γαλλικό Ινστιτούτο: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου – 31 Ιανουαρίου 1990
Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης: 11 Ιανουαρίου – 9 Φεβρουαρίου 1990