Annita Argyroiliopoulou – 18.01.1993 – 20.02.1993

Medusa+1 Art Gallery

Annita Argyroiliopoulou
18 January – 20 February 1993