Annita Argyroiliopoulou – 29.04.1996 – 25.05.1996

Medusa+1 Art Gallery

Annita Argyroiliopoulou
“The leaf”
29 April – 25 May 1996