Aspa Stasinopoulou – 16/02/1996 – 19/03/1996

Aspa Stasinopoulou
“Niki”
16 February – 19 March 1996