Akrithaki’s works – 15.12.1980 – 10.01.1981

Akrithaki’s works

Collection of Chloe Akrithakis

15 December 1980 – 10 January 1981