Nikos Tziotis – 12/11/1987 – 05/12/1987

Nikos Tziotis
12 November – 5 December 1987